STANOVANJA
PRI TIVOLIJU

069 755 475

ju3@stanovanja-tivoli.si

O PROJEKTU

Predstavljamo vam atraktivno prenovo objekta na robu centra Ljubljane pri parku Tivoli, na Jesenkovi ulici 3. V okolici je vsa potrebna infrastruktura za udobno bivanje. Stanovanja so od parka Tivoli oddaljena 140 m in od mestnega središča (hotel Lev) le 650 m. V šestetažnem objektu bo na voljo 21 butičnih stanovanj kvadratur od 28 m2 do 74 m2. Vse etaže povezuje stopnišče in dvigalo. Vsa stanovanja imajo shrambe v kleti objekta. Objekt je pod spomeniškim varstvom in del kareja Ilirski bloki. Kare Ilirskih blokov odlikuje zeleno notranje dvorišče, ki deluje kot oaza sredi mestnega vrveža. Objekt ima v čudovitem zelenem dvorišču urejen skupen atrij zadruženje in posedanje. Za objekt je bila izvedena natančna statična presoja in bo poleg energetske sanacije tudi celostno statično saniran.

SKUPNI PROSTORI

Vsi skupni prostori so moderno prenovljeni in premišljeno opremljeni s sodobnimi materiali. Pred glavnim vhodom so videofoni za vsako stanovanje. V urejeni vhodnem hallu so poštni nabiralniki in prostor za parkiranje koles. V objektu je tudi osebno dvigalo, ki povezuje klet in preostale etaže, kar daje stanovanjem dodano vrednost.

CESTNA FASADA

STANOVANJA ZA VSE IN VSAKOGAR

Stanovanja so zasnovana tako, da svojim prebivalcem zagotavljajo sodobno in funkcionalno vzdušje. Stanovanja so namenjena samskim, mladim parom, enostarševskim družinam in starejšim ter nudijo drugi dom za poslovneže.

PRIJETNO URBANO ZATOČIŠČE

Vrhunski materiali in izjemne rešitve arhitektov so vpete v tlorise stanovanj, ki omogočajo optimalno uporabo prostora in še tako zahtevnim uresničijo željo po kakovostnem bivanju.

INTERIER

V sodelovanju z arhitekti vam za vse tipe stanovanj pomagamo zasnovati prijeten in sodoben interier, ki ustreza vašim željam, idejam in slogu.

KREATIVNA UPORABA PROSTORA

Oprema stanovanja je jasno zastavljena, čista in funkcionalna ter uporabnikom omogoča udobno bivanje. Odprta bivalna površina, se prilagaja trenutni uporabi.

MANSARDA

V šesti etaži objekta so urejena tri svetla, prostorna in fleksibilna podstrešna stanovanja. Vsa tri stanovanja imajo pod streho urejeno galerijo, osvetljeno s strešnimi okni.

KOMERCIALNO TEHNIČNI
OPIS STANOVANJ

Na robu centra Ljubljane ob Tivolskem parku, na Jesenkovi ulici 3 celostno prenavljamo objekt. V objektu se na novo izvede/uredi 21 stanovanjskih enot. Objekt je etažnosti K + P + 3 + Po s skupnim notranjim stopniščem in z novo vgrajenim dvigalom.

Enaindvajset stanovanj velikosti od 28 m2 do 74 m2 je v etažah od pritličja do mansarde. Dostop v objekt je z Jesenkove ulice 3. Objekt ima velik vhodni hall , v kateri bodo poštni nabiralniki in možnost parkiranja koles. Stanovanja so zasnovana tako, da je vsakdanje življenje prebivalcev bolj praktično ter zagotavljajo sodobno in funkcionalno vzdušje.

Stanovanja so orientirana na sever in/ali jug.

Vsakemu stanovanju bo na voljo tudi manjša shramba, ki je v kletni etaži objekta. Vsem stanovanjem je zagotovljen najem parkirnih mest v bližnji garažni hiši.

NOSILNA KONSTRUKCIJA
IN PROTIPOTRESNA PRENOVA

Nosilna konstrukcija objekta je opečna (polna opeka, debeline nosilnih zidov od 40 do 50 cm). V nosilno konstrukcijo se ne posega, izvede pa se preboj v medetažnih ploščah za dvigalni jašek.

Za objekt je bil izdelan elaborat o konstrukcijskem stanju objekta. Na objektu bosta izvedeni konstrukcijska sanacija in utrditev obstoječih konstrukcijskih elementov. Vse stene v objektu bodo protipotresno ojačane, kot kaže skica spodaj.

UTRDITVENI UKREPI

CELOSTNO STATIČNO SANIRANO

• INŠTALACIJE

Inštalacije se v objektu izdelajo povsem na novo. Predvidi se nova interna vodovodna inštalacija od obstoječega kombiniranega vodomera dalje do končnih porabnikov (21 stanovanj). Za vsakega porabnika vode, stanovanje v objektu, je predvideno lokalno merjenje porabe vode. Objekt je priklopljen na javni vodovod in kanalizacijo. Fekalna vode bodo speljane v javno kanalizacijsko omrežje. Meteorna kanalizacija s streh se odvodnjava z obstoječim sistemom, ki se ne spreminja.

• ELEKTRIKA

Električne inštalacije bodo nameščene na novo. Objekt je priključen na javno elektriko preko glavne priključne omarice, ki je locirana v pritličju objekta, v avli.

• OGREVANJE

Večstanovanjski objekt Jesenkova 3 bo imel za svoje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode lasten vir ogrevalne energije, ki ga predstavlja toplotna postaja, nameščena v kleti objekta. Vir toplotni postaji predstavlja vročevod – daljinsko ogrevanje v upravljanju JP Energetika LJ. V stanovanjih je predvideno talno ogrevanje in radiatorsko dogrevanje v prostorih kopalnic s kopalniškimi radiatorji. Razvodi ogrevanja za stanovanja so predvideni v tlaku.

• HLAJENJE STANOVANJ

V stanovanjih je predvidena predpriprava za klimatske naprave, deljene hladilne naprave.

• ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Zgradba stoji v urbani coni, kjer je organiziran redni odvoz komunalnih odpadkov. Zbirno mesto odpadkov za stanovanja je na obstoječem mestu v podvozu ob garažnih vratih, ki vodijo na ulico.

• TOPLOTNA ZAŠČITA

Fasada se obnovi skladno z navodili ZVKDS, pri čemer se ohranjajo detajli, materiali ter strukture in barva. Objekt bo izoliran in energetsko saniran.

• OKNA

Okna se zamenja v celoti ter se nadomesti z novimi, izvedenimi z lesenimi profili, v beli barvi s termoizolacijskimi stekli, k = 1,1. Za senčenje smo predvideli rolete. Vsi prostori, namenjeni pripravi hrane, spanju in bivanju, so naravno osvetljeni. Izvede se dodatna osvetlitev izkoriščenega podstrešja z vgradnjo strešnih oken na južni in severni strešini.

• VHODNA VRATA V STANOVANJA

Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna in protipožarna.

• FINALNI TLAKI V STANOVANJIH

Stanovanjske enote imajo v bivalnih in spalnih prostorih tla obložena s hrastovim troslojnim parketom, hodnike in kopalnice pa z nedrsečo keramiko granitogres.

• ZVOČNA ZAŠČITA

Zvočno zaščito ustvarimo s potrebno maso in sestavo zidnih in talnih konstrukcij. Medetažna konstrukcija je obstoječa plošča. Na novo se izvede sloj zvočne izolacije in mikroarmiranega estriha. Zvočna izolacija proti udarnemu zvoku je izvedena s plavajočim estrihom. Notranje nenosilne predelne stene bodo izvedene iz mavčnokartonskih plošč z vmesno zvočno izolacijo, v skladu z zahtevami eleborata zvočne zaščite.

• GLAVNA VHODA VRATA

Vhodna vrata v objekt se ohrani in se jih obnovi. Vrata so steklena v lesenem okvirju.

• STOPNIŠČE IN DVIGALO

Obstoječe stopnišče je locirano na južni strani objekta. Dvigalo bo umeščeno v novo izdelani jašek ob stopnišču. Dostop do dvigala je iz skupnega hodnika stanovanj.

• TLAKI V OBJEKTU

Skupni prostori objekta, stopnišča, hodniki in klet so tlakovani z nedrsečo keramiko granitogres.

• STREHA

Streha se izolira in strešna kritina se zamenja. Namesto nekaterih frčad se bodo izvedle terase stanovanj.

• FASADA

Fasada se obnovi skladno z navodili ZVKDS, pri čemer se ohranjajo detajli, materiali ter strukture in barva.

OBJEKT:
JU3
LOKACIJA:
Jesenkova ulica 3 , Ljubljana
BRUTO ETAŽNA POVRŠINA:
cca. 215 m2
ETAŽNOST:
K+P+3+M
RAZVOJ PROJEKTA:
01/2019-3/2021
GRADNJA:
prenova_sprememba namembnosti in rekonstrukcija
PREDVIDENA PREDAJA
STANOVANJ:
pomlad 2021
INVESTITOR:
BR9 d.o.o.
RAZVOJ PROJEKTA:
BR9 d.o.o.
PROJEKTANTI:
Arhiforma d.o.o.
Romana Pleteršek Bajrić
Vesna Aleksić
VIZUALIZACIJE:
VividForge
OBLIKOVANJE:
ŠumradaSinčić, vizualne komunikacije

TLORIS 1

BIVALNA POVRŠINA 31,54 m2
BALKON 2,10 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 36,94 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 2

BIVALNA POVRŠINA 31,59 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 34,89 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 3

BIVALNA POVRŠINA 28,32 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 31,62 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 4

BIVALNA POVRŠINA 42,24 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 45,54 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 5

BIVALNA POVRŠINA 33,31 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 36,61 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 6

BIVALNA POVRŠINA 21,60 m2
BALKON 2,10 m2
SHRAMBA 3,30 m2
SKUPAJ 27,00 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 7

BIVALNA POVRŠINA 64,40 m2
TERASA 7,05 m2
SHRAMBA 3,3 m2
SKUPAJ 74,75 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 8

BIVALNA POVRŠINA 47,51 m2
TERASA 7,05 m2
SHRAMBA 3,3 m2
SKUPAJ 57,06 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

TLORIS 9

BIVALNA POVRŠINA 65,36 m2
BALKON 3,30 m2
SHRAMBA 2,00 m2
SKUPAJ 70,66 m2

površine informativne narave

JESENKOVA
ULICA

ATRIJ

Menu